δ-лучи

δ-лучи
delta spinduliuotė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. delta rays; δ-rays vok. Delta-Strahlen, m; δ-Strahlen, m rus. дельта-лучи, m; δ-лучи, m pranc. rayons delta, m

Fizikos terminų žodynas : lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2007.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Лучи в стекле — Stari stiklā …   Википедия

 • лучи́ть(ся) — лучить(ся), лучу(сь), лучишь(ся) …   Русское словесное ударение

 • ЛУЧИ РЕНТГЕНОВЫ — [по фам. Рентген, открывшего их в 1895 г.] подчеркивая загадочность природы нового излучения, Рентген называл их x лучами. В 1912 г. Лауэ открыл диффракцию рентгеновых лучей и установил их природу. Л. р., подобно инфракрасным, видимым и др. лучам …   Геологическая энциклопедия

 • ЛУЧИ СВЕТА ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ — лучи, у которых колебания происходят в одной пл. Для получения Л. с. п. в микроскопе свет пропускают через призму Николя. Применяется для исследования кристаллических веществ. Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под редакцией К. Н.… …   Геологическая энциклопедия

 • лучи́на — лучина …   Русское словесное ударение

 • лучи́нушка — лучинушка, и; р. мн. шек …   Русское словесное ударение

 • лучи́стость — лучистость, и …   Русское словесное ударение

 • лучи́стый — лучистый, ист, иста, исто, исты; сравн. ст. ее …   Русское словесное ударение

 • лучи́цы — лучицы, иц …   Русское словесное ударение

 • Лучи — мн. Направленный поток каких либо частиц или энергии электромагнитных колебаний. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • ЛУЧИ КОСМИЧЕСКИЕ — изотропный поток частиц высоких энергий, падающий на Землю из космического пространства. По видимому, они имеют в основном галактическое происхождение. Поток Л. к. зависит от солнечной активности, что обусловлено изменениями земного магнитного… …   Геологическая энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”